All England 2012

Birmingham, England Mar 6 - 11, 2012

Sponsor by Yonex
Winners
Events Gold Silver
Men's Singles Dan Lin {CHN} Chong Wei Lee {MAS}
Women's Singles Xuerui Li {CHN} Yihan Wang {CHN}
Men's Doulbes Jae Sung Jung & Yong Dae Lee {KOR} Yun Cai & Haifeng Fu {KOR}
Women's Doulbes Qing Tian & Yunlei Zhao {CHN} Xiaoli Wang & Yanh Yu {CHN}
Mixed Doubles Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir {INA} Thomas Laybourn & Kamilla {DAN}

News in Chinese websites bbesho and sina

The head-to-head records between Lin Dan {CHN} and Lee Chong Wei{MAS} since 2004

If you would like to share your information and comments, please email to: odbawebm@gmail.com